Сертификати

Международни стандарти и качество

Лесто Продукт сме безкомпромисни, когато става въпрос за качеството на, предлаганите от нас, услуги.

Отличаваме се с чистота на производството, безупречно изпълнение и навременна доставка.

За да удостовери всичко тава, компанията ни отговаря на изискванията на редица международни стандарти и притежава широк набор от сертификати за качество.

Международни стандарти и сертификати

Сертификати

ISO 45001:2018

Проектиране и производство, повърхностно покритие и сглобяване на метални изделия и конструкции за различни индустриални приложения.

ISO 9001: 2015

Проектиране и производство, повърхностно покритие и сглобяване на метални изделия и конструкции за различни индустриални приложения.

БДС EN ISO 3834-2

Разработване и производство на детайли от листов метал.

ISO 14001:2015

Проектиране и производство, повърхностно покритие и сглобяване на метални изделия и конструкции за различни индустриални приложения.

EN 15085-2:2020

Заваряване на възли и компоненти в железопътната индустрия. Класификационно ниво CL 1.

DIN № 6701-2

Лепене и уплътняване клас A2; основни функции: F, D, S. Методи на производство: SO, TK, HU.

Свържи се с нас