Индустрии

Цялостно производство на вендинг машини и оборудване с приложение в търговията на дребно

Единични метални части и сглобени единици за климатични системи, използвани в железопътната индустрия.

Единични метални части и сглобени възли за игрални машини и автомати.

Единични метални части и сглобени единици за машини, използвани в автомобилната индустрия.

Единични метални части и сглобени възли за пътностроителни машини и съоръжения.

Единични метални части и сглобяеми модули за системи за достъп и платежни терминали.